W sieci trzeźwości

Intergrupa AA

MityngiKontakt

Czasopisma AA

Mityng – Biuletyn Regionu AA Mazowsze

AA na str: www.mityng.net w zakładce: Aktualne wydanie dostępne jest najnowsze wydanie biuletynu. Pliki PDF zabezpieczone są hasłem: jednosc

Biuletyn Zdrój – pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce

Wszystkie nowe wydania czasopisma Zdrój oraz biuletynów regionalnych dostępne są w sklepie internetowym

Fundacji Biuro Służby Krajowej AA (BSK)

Literatura AA – sklep internetowy

Sklep internetowy Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce oferuje tłumaczenie kilkudziesięciu pozycji literatury AA, która została aprobowana przez Konferencję Służb Ogólnych USA / Kanada. Oprócz tzw. kanonu literatury AA w sklepie dostępne są pozycje własne, polskiego AA, aprobowane przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce.